Prednáška zameraná k téme DNA profilu u psov

26.11.2019 10:00

Dovoľujeme si pozvať členov klubu na zaujímavú prednášku zameranú k téme DNA profilu u psov, overovanie paternity, maternity a pod. Po prednáške bude možné klásť prednášajúcemu otázky.

Prednášať bude odborník z diagnostického laboratória Slovgen.
 
Prednáška sa bude konať dňa 27.11.2019 o 18:00 h v konferenčnej sále Apolón hotela Apollo na Dulovom námestí v Bratislave. Počet miest je limitovaný.
 
Rezervácie na maile adogs.ba@gmail.com

 

 

Kontakt

Klub chovateľov duričov julob2@gmail.com kchd.sk@gmail.com